Tre år med mitt intranät med Nils-Erik Gustafsson

- Intranätet som en trädgård
- Vad krävs för att få ett bra intranät?
- Utbilda redaktörer, publicister & användare
- Utnyttja återkoppling
- Utnyttja statistik
- Reagera & åtgärda
- Snabba fix – några tips
- Kommunicera mera

×

Contact