Praktikfall: Svensk Energi med Catharina Götbrant

- Ägandeskapet för vårt intranät, ”Insidan”, ligger på ”HR”. Är det bra tro?
- Och är det verkligen nödvändigt med ett intranät med knappt 70 medarbetare?

×

Contact