ALT är inte allt – så bygger du ett intranät för alla med Pär Lannerö

Det syns inte alltid, men omkring en fjärdedel av alla svenskar i arbetsför ålder har någon funktionsnedsättning. Hur många är det i din organisation? Idag? Imorgon?

Alla webbutvecklare vet nog att man ska ha ALT-taggar på bilderna för att de ska kunna beskrivas för personer med nedsatt syn. Genom att lära dig ytterligare några riktlinjer kan du se till att ert intranät bidrar till att göra arbetsplatsen mer och inte mindre tillgänglig!

Denna session introducerar behov, verktyg, riktlinjer, regleringar och argument för att hjälpa dig att komma igång med tillgänglighet. Små åtgärder kan göra stor nytta för många!

×

Contact