Alla är redaktörer - från digital anslagstavla tilll ett socialt arbetsforum med Jeanette Rådström

Följ med på vår resa från en trist digital anslagstavla tilll ett socialt arbetsforum där alla är lika synliga och viktiga.
I två år har vi arbetat fram ett intranät med målet att samla hela företaget på samma ställe, på samma villkor oavsett var man arbetar. En resa där intranätet är navet i allas arbetsdag, där vi möts och skapar dialog. Och inte minst – har kul! Du får veta:

- Varför utseendet är lika viktigt som funktion
- Varför alla både syns och hörs

×

Contact