Så byggde Preem sitt nya intranät

Preem lanserade i januari en helt ny intranät plattform i SharePoint. Följ med på Preems resa från tre intranät till ett gemensamt där hela företaget engagerades i arbetet – från högsta ledning ner till gräsrotsnivå.

Kirsi Välimaa är Intranätschef på Preem och hon kommer berätta om hur det nya intranätet ökat transparensen inom företaget samt vad användarna tycker om det nya intranätet. Under 2014 kommer Intranätet att migreras över till SharePoint 2013 och Kirsi kommer kort berätta om vilka utmaningar hon ser i det arbetet.

Kirsi Välimaa har arbetat med digitala kanaler sen mitten av 90-talet och har under åren projektlett och förvaltat ett antal olika intranät och webblösningar. 2011 vann hon tillsammans med byggföretaget NCC pris för Sveriges bästa intranät. Priset delades ut av RIM.

×

Contact