Fredrik Wackå "Från informatör till serviceredaktör – innehållsarbetarens roll på den digitala arbetsplatsen"

”Serviceredaktör” är det uttryck Fredrik har myntat för att fånga uppdraget alla vi som producerar innehåll för intranät faktiskt har.

×

Contact