Anders Wengelin - "Kvalitet vs. kvantitet – så använder du webbanalys i dina användarstudier"

Ska vi göra en kvantitativ förstudie, med enkäter och webbanalys? Eller en kvalitativ, med användarintervjuer? Frågar du mig så vinner intervjuer över enkäter alla dagar i veckan. Men med webbanalys och Google Analytics integrerat i dina användarstudier höjer du ribban, får ett bättre underlag och slipper välja. Exemplen relaterar till användarstudier enligt metoden Målstyrning med effektmål, målgrupper och användningsmål.

×

Contact