Martina Törnell - "Utmaningarna med att införa ett uppgifts- och medarbetarstyrt intranät"

I december 2012 lanserade Region Halland ett nytt intranät som fokuserar på de uppgifter som medarbetarna ska utföra och inte på hur verksamheten är organiserad. Alla medarbetare har själva har möjlighet att komplettera sin startsida vars syfte är att man snabbt ska få det man behöver ofta – en ökad frihet men också ett ökat ansvar. Det har varit och är en stor utmaning att kombinera detta med det tidigare synsättet där organisationen har kontrollerat vad som finns på varje medarbetares startsida.

×

Contact