Navigate: ett on-boarding program på intranätet för nyanställda på NNE Pharmaplan

Presenterad av Ingvar Johansson, NNE Pharmaplan, den 30 september på Intranätverk 2014: Malmö

- Varför ett nytt introduktionsprogram
- Projektteam och utvecklingsprocessen
- Genomgång av Navigate
- ”Learnings”

×

Contact