Hur mår Sveriges Intranät 2014?

Pierre presenterar resultat från årets trendrapport: ”Hur mår Sveriges Intranät?”. En årlig studie sen 2008 som kartlägger statusen på Sveriges intranät och dess organisationer enligt intranätansvariga. Rapporten tar upp frågor om hur organisationen bakom intranätet ser ut, hur man jobbar med intranätet, syftet, vilka verktyg man har, vad som finns på intranätet, vad som används samt hur man ser på framtiden. Undersökningen är den största i sitt slag och bygger på enkätintervjuer av intranätansvariga för 300 intranät. Årets undersökning har gjorts i samarbete med Intranätverk.

Presenterad på Intranätverk 2014: Stockholm den 13 november av Pierre Du Rietz, WSA.

×

Contact