Riksdagens nya rollstyrda intranät

Riksdagens intranät har tre olika målgrupper; ledamöter, partigruppskanslier och riksdagsförvaltningen. I stort har målgrupperna samma behov som ska uppfyllas på intranätet, men hur gör man intranätet relevant och intressant när användarna har olika fokus i sitt uppdrag och arbete? Rollstyrning är ett sätt! Riksdagens nya intranät lanserades i mars i år och Jessica Bodin berättar och visar hur det fungerar, vilka svårigheter och möjligheter som kommer med rollstyrningen och hur det påverkar redaktörernas arbete.

Presenterad på Intranätverk 2014: Stockholm den 13 november av Jessica Bodin, Riksdagsförvaltningen.

×

Contact