Scanias globala sociala nätverk - en snabbare väg till kunskap

Med de utmaningar Scania står inför kommande åren, ses det sociala nätverket som en del av lösningen. Karin Gustavsson visar exempel på hur det interna sociala nätverket Agora är integrerat i intranätet och hur det används av medarbetarna i vardagen. Karin tar även upp vikten av att välja rätt verktyg, hur investeringen kan motiveras och vilka vinster Scania har uppnått med sitt sociala nätverk.

Presenterad på Intranätverk 2014: Stockholm den 13 november av Karin Gustavsson, Scania.

×

Contact