Principer för att organisera en sammanhållen digital arbetsplats

Hur skapar man hållbara rutiner, processer och verktyg för att få en sammanhållen användarupplevelse? Och den smidig informationshantering i den digitala vardagen? Strategier behövs i den operativa vardagen med tydliga roller och ansvar för livscykeln runt innehållet som ligger som grund för allt samarbete inom och mellan verksamheter. Med exempel från DNV GL, Husqvarna och Domstolsverket.

- Taxonomier, Ontologier, metadata och andra bärande strukturmönster, standarder för att beskriva vardagen smidigt.
- Vad skall ligga var och varför.
- Vem riktar sig informationen till – den enkla uppånervända kommunikationspyramiden.
- Att hitta en fråga om överlevnad.

Presenterad på Intranätverk 2014: Malmö den 30 september av Fredric Landqvist, Findwise

×

Contact