Intranätets förankring i organisationen

Sara Redin beskiver om hur viktigt det är att intranätet är förankrat i organisationen. Alla de lyckade intranätprojekt hon har tagit del av har en gemensam nämnare: en projektägare som aktivt jobbade med att hantera de många intressenter/nyckelpersoner som måste inkluderas för att intranätet är och blir en succé och kan fortsätta utvecklas. Presentation handlar om hur du som projektledare bör prioritera för att skapa en bred förståelse och stöd för de förändringar som krävs för att optimera utbytet och utveckla intranätet.

Presenterad på Intranätverk 2014: Malmö den 30 september av Sara Redin, Think! Digital

×

Contact