Intranätets roll i den digitala transformeringen av dagens organisationer

Allt fler företag och organisationer genomgår en omfattande digitalisering där såväl hur man interagerar med kund som vad man arbetar med och hur man arbetar tillsammans omdefinieras i grunden av de möjligheter som nya digitala teknologier ger. Oscar höjer blicken och tittar på hur intranätet, med rätt strategi och utformning, kan komma spela en strategisk roll som möjliggörare i den digital transformeringen.

Presenterad på Intranätverk 2014: Malmö den 30 september av Oscar Berg.

×

Contact